Phương thức vận chuyển

Thời gian giao hàng từ 9:00 giờ đến 17:30 giờ (Từ thứ 2 đến thứ 7)

Trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh
   -    Miễn phí giao hàng đối với đơn hàng trong khu vực TP.HCM và giá trị đơn hàng ≥ 500.000 VND.
   -    Quý khách vui lòng cộng thêm phí giao hàng là 20.000 VND đối với đơn hàng trong khu vực TP.HCM và giá trị đơn hàng < 500.000 VND

Ngoài khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

   -    Tính phí theo chành xe hoặc phí bưu điện hiện hành.